Co oznacza skrót P/E, P/BV, DY?

0

wskazniki gieldoweNa rynku kapitałowym często można się spotkać z następującymi wskaźnikami wyceny spółek P/E, P/BV, DY.

P/E  (price earning ratio) = C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik P/E jest relacją ceny rynkowej do zysku. Powstaje jako iloraz ceny akcji i zysku przypadającego na tę akcję w danym okresie obrachunkowym (w roku). Wskaźnik ten jest jednym z najpopularniejszych, gdyż określa ile inwestor musi zapłacić za każdą złotówkę zysku netto spółki. W związku z tym faktem, wskaźnik P/E można obliczyć tylko dla spółek które osiągnęły zysk netto.

Przykład:

Dnia 2013-03-08 cena akcji KGHM = 174 zł
Zysk netto = 4812 mln zł (od 2012-01-01 do 2012-12-31)
Liczba akcji = 200 mln
Zysk netto na akcję = 4812/200 = 24,06 zł
P/E = 174/24,06 = 7,23

P/BV (Price/Book value per share) = C/WK (cena/wartość księgowa)

Wskaźnik P/BV jest relacją ceny rynkowej do wartości księgowej. Powstaje jako iloraz ceny akcji i wartości księgowej przypadającej na tę akcję. Wskaźnik ten określa ile trzeba zapłacić  za złotówkę majątku firmy. Tym samym pokazuje ile razy wartość spółki na rynku jest większa lub mniejsza od jej wartości księgowej.

Przykład:

Dnia 2013-03-08 cena akcji KGHM = 174 zł
Wartość księgowa = 21,71 mld zł
Liczba akcji = 200 mln
Kapitalizacja = 174 * 200 mln = 34,8 mld zł
P/BV = 34,8/21,71 = 1,6

DY (Dividend Yield) = stopa dywidendy

Wskaźnik DY jest stosunkiem wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję do ceny tej akcji. Wskaźnik ten wyrażony jest procentowo. Im jest wyższy tym atrakcyjniejsza jest spółka dla inwestorów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here