Co to jest OFE, jak działają Otwarte Fundusze Emerytalne?

0

OFEObowiązek przynależności do OFE dotyczy osób urodzonych po 31 grudnia 1968 r. Ale zacznijmy od początku. W 1999 r. polski rząd przeprowadził reformę systemu emerytalnego. Powszechny system emerytalny polega na gromadzeniu środków pieniężnych w czasie naszej aktywności zawodowej, tak aby na czas starości, gdy już nie będziemy pracować, otrzymywać dochody z tytułu pracy. Do końca 1998 roku w Polsce obowiązywał system repartycyjny, oparty na umowie pokoleniowej. Składki, które płacili pracownicy trafiały do wspólnego worka – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a stamtąd „na bieżąco” wypłacane były aktualnym beneficjantom tj. głównie emerytom i rencistom oraz osobom pobierającym różnego rodzaju zasiłki. Zgodnie z nowym systemem emerytalnym wysokość przyszłej emerytury jest ściśle związana z sumą składek wpłacanych co miesiąc do ZUS oraz z wiekiem przejścia na emeryturę. Nowy system dzieli się na 3 filary, z czego pierwsze dwa są obowiązkowe, natomiast trzeci jest dowolny, opcjonalny.

I filar to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, fundusz administrowany przez państwo, do ZUS trafia większa część składek z naszego comiesięcznego wynagrodzenia. Każdy przyszły emeryt ma tu indywidualne konto, na którym rejestrowana jest wartość odkładanych środków pieniężnych. Ta część naszej emerytury jest corocznie waloryzowana o realny wzrost cen, natomiast nie może być inwestowana. Minusem emerytury Zusowskiej jest to, że nie podlega dziedziczeniu. Dla osób urodzonych po 1 stycznia 1949 r., które przed dniem wejścia w życie reformy pracowały i opłacały składkę, ZUS wyliczył tzw. kapitał początkowy. Nasza miesięczna emerytura z ZUSu zostanie obliczona poprzez podzielenie sumy wszystkich składek przez liczbę miesięcy jaka statystycznie została nam do końca życia od momentu przejścia na emeryturę.

II filar to Otwarte Fundusze Emerytalne w skrócie OFE. Każda osoba, która podejmuje pierwszą pracę i urodzona jest po 1 stycznia 1969 r. ma miesiąc czasu na zawarcie umowy z jednym z OFE. Jeśli po tym czasie nie zdeklaruje który fundusz wybrała, ZUS przydzieli ja do losowo wybranego funduszu. Co miesiąc pieniądze do OFE przekazywane są przez ZUS z wpłacanych na bieżąco składek emerytalnych, do końca 2010 roku było to 7,3% wynagrodzenia brutto (reszta składki emerytalnej tj. 12,2% trafia do ZUS). OFE są zarządzane przez PTE, czyli Powszechne Towarzystwa Emerytalne, działające w formie spółek. OFE, a także i PTE, są kontrolowane przez państwo, a konkretnie przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Bardzo ważnym faktem jest, iż pieniądze gromadzone w OFE podlegają dziedziczeniu, otrzymuje je osoba wskazana na umowie. Istotne jest także to, że raz wybrany fundusz nie musi być naszym funduszem do końca życia. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni lub zmieniliśmy zdanie co do naszego OFE mamy prawo je zmienić. OFE mają za zadanie inwestować nasze pieniądze poprzez np. zakup obligacji gwarantowanych przez państwo, przez obrót akcjami notowanymi na GPW w Warszawie, a także poprzez lokaty bankowe i fundusze inwestycyjne TFI. Inwestowanie jedynie w obligacje Skarbu Państwa może przebiegać bez ograniczeń. Kiedy nadejdzie moment przejścia na emeryturę, nie otrzymamy całej zgromadzonej kwoty na raz, mamy jednakże prawo wybrać sposób w jaki pieniądze będą nam wypłacane. Do wyboru mamy m.in. emeryturę indywidualną wypłacaną aż do śmierci lub na przykład indywidualną z gwarantowanym okresem wypłacenia tj. minimum 10 lat, która w przypadku wcześniejszej śmierci zostanie wypłacona wskazanej osobie do końca zdeklarowanego okresu.

III filar jest zupełnie dobrowolny i ma za zadanie zapewnić nam dodatkowe środki do emerytury pobieranej z I i II filara. III filar zwolniony jest z t.zw. podatku Belki, czyli 19% podatku od zysku kapitałowego, a zatem jest bardziej opłacalny niż wysoko oprocentowane lokaty bankowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here