Jak układać dachówkę?

3

Instrukcja montażu dachówki ma zastosowanie zarówno dla dachu z łaceniem układanym na folii wstępnego krycia, jak i dachu z łaceniem układanym na pełnym poszyciu drewnianym (deskowanie lub płyta drewnopochodna) pokrytym papą. Konstrukcję drewnianą dachu należy wykonać dokładnie, z uwzględnieniem płaszczyznowania połaci, ponieważ wpłynie to na dokładność montażu dachówki, a w efekcie końcowym na estetykę i niezawodność pokrycia dachowego.

 1. MONTAŻ KONTRŁAT
  Montaż rozpocznij od ułożenia na folii wstępnego krycia i zamocowania kontrłat na krokwiach. Przy montażu na poszyciu pełnym, rozstaw kontrłat dobierz w oparciu o rozmiary stosowanych łat. Sposób montażu kontrłat w koszach i na narożach opisany jest w punktach 3 i 4.
 2. decra1

 3. WENTYLACJA
  Grubość kontrłat nie powinna być mniejsza niż 25mm, w celu zapewnienia właściwej wentylacji dachu
  decra2
 4. PRZYGOTOWANIE DETALI – KRAWĘDZIE NAROŻNE
  Równolegle do osi krawędzi narożnej zamocuj po jednej kontrłacie na każdej z połaci. Posłużą one do stabilnego zamocowania końców łat.
  decra3
 5. PRZYGOTOWANIE DETALI — KOSZ
  Przygotuj wzmocnienie koszowe mocując w koszach deski o grubości kontrłat i szerokości stosownej do projektowanej szerokości kosza. Ostateczna szerokość kosza nie powinna być mniejsza niż 125mm.
  decra4
 6. WYZNACZENIE POŁOŻENIA PIERWSZEJ ŁATY – z okapnikiem
  Mocowanie łat rozpocznij od wyznaczenia łaty bazowej, która będzie linią odniesienia do rozmierzenia pozostałych łat. Jeśli stosujesz okapnik Decra, to użyj go jako przymiaru. Tylna ścianka skierowanego do rynny okapnika wyznaczy linię łaty bazowej, od której odmierzać będziesz odległości do kolejnych łat.
  decra5
 7. WYZNACZENIE POŁOŻENIA PIERWSZEJ ŁATY – bez okapnika
  W przypadku braku systemowego okapnika, położenie łaty bazowej możesz wyznaczyć używając jako przymiaru dachówki. Krawędź dachówki nie powinna być wysunięta poza okap więcej niż na 1/3 szerokości rynny. Tylne zgięcie dachówki wyznaczy położenie łaty bazowej, od której odmierzać będziesz wymiary do kolejnych łat. Następnie przybij łatę na krawędzi połaci dachowej, do której
  zamocujesz obróbkę okapową z blachy powlekanej.
  decra6
 8. MONTAŻ ŁAT – ROZMIERZANIE
  Rozmieść i zamocuj kolejne łaty posuwając się w kierunku od łaty bazowej do kalenicy. Odległości należy mierzyć od czoła do czoła łat. Przestrzeganie właściwych wymiarów ma duży wpływ na efekt pracy. Układanie możesz ułatwić sobie stosując prosty przyrząd.
  decra7
 9. MONTAŻ ŁAT – KALENICA
  Ostatnią łatę zamontuj w odległości 10 mm od przełamania kalenicy. Przybij dodatkową łatę poniżej. Podwójne łaty kalenicowe stworzą podparcie dla najwyższych rzędów dachówki oraz ułatwią montaż gąsiorów kalenicowych.
  decra8
 10. MONTAŻ ŁAT – KOSZ
  Łaty dochodzące do kosza przytnij pod odpowiednim kątem, a następnie zamocuj łaty równoległe do osi kosza, po obydwu stronach, w odległości min. 75 mm. W przypadku stosowania systemowego profilu kosza, użyj go jako przymiaru do właściwego osadzenia łat w koszu. Zastosowanie dodatkowych łat w koszu pozwoli na wygodny montaż docinanych dachówek.
  decra9
 11. PRZYGOTOWANIE WIATROWNIC
  Deski wiatrowe zamocuj tak, aby wystawały 25mm ponad płaszczyznę łat. Pozwoli to na prawidłowe zamocowanie obróbki wiatrownic.
  decra10
 12. UKŁADANIE DACHÓWKI, FAZA1
  Przystąp do układania dachówek rozpoczynając od pierwszej łaty poniżej kalenicy. Aby uzyskać najlepszy wygląd dachu ułóż zakłady dachówek tak, aby nie były widoczne z głównej linii widoku dachu. Kierunek układania jest dowolny. Dachówkę mocujemy wstępnie tylko na górnej krawędzi.
  decra11
 13. UKŁADANIE DACHÓWKI FAZA 2
  Dachówka ostatniego rzędu kalenicowego powinna być przycięta do odpowiedniej długości i zagięta do góry na ok. 25mm. W przypadku, gdy szerokość najwyższego rzędu jest zbyt mała na zastosowanie ciętego panelu, zastosuj dachówkę kalenicową.
  decra12
 14. UKŁADANIE DACHÓWKI FAZA 3
  Ułóż bez przybijania kilka rzędów dachówek, przesuwając się z pracami w kierunku okapu.
  decra13
 15. MOCOWANIE DACHÓWEK
  Po ułożeniu kilku rzędów dachówek, przybij je stosując cztery gwoździe na jedną dachówkę. Zastosuj dwa gwoździe na zakładach, oraz dwa następne, w co drugim zagłębieniu dachówki, wbijając je od czoła. Dociśnij panel w momencie wbijania gwoździa.
  decra14decra15
 16. MOCOWANIE OKAPU
  Przybijając dachówki w rzędzie okapowym (wersja bez okapnika) do łaty bazowej, gwoździe należy wbijać od góry, 10 mm w bok od najwyższego punktu dachówki, używając czterech
  gwoździ na jedną dachówkę. Po zakończeniu układania dachówek pokryj łby gwoździ masą i posypką.
  decra16 /></li>
<li>KOMUNIKACJA<br />
W celu uniknięcia wgnieceń, chodząc po układanych panelach, stawiaj stopy w zagłębieniu dachówki w miejscu podparcia łatą.<br />
<img class=
 17. OBRÓBKA WIATROWNIC
  Przystępując do wykonania obróbek zacznij od wiatrownicy. Występują lewe i prawe obróbki wiatrownic. Gwoździe mocujące wbijamy również od góry, przy wewnętrznej krawędzi obróbki
  w liniach przechodzenia łat dachowych.
  decra18
 18. MONTAŻ GĄSIORA PŁASKIEGO
  Wyznacz położenie łat mocujących używając jako przymiaru gąsiora płaskiego. Następnie zamocuj łaty o wymiarach 50mmx25mm oraz taśmę wentylacyjną po obydwu stronach kalenicy. Łaty przybij gwoździami w najwyższych punktach dachówki. Następnie załóż gąsior i przybij go czterema gwoździami po obydwu stronach. W ten sam sposób możesz wykonać obróbkę naroży.
  decra19
 19. MONTAŻ GĄSIORA OKRĄGŁEGO
  Gąsior okrągły można montować sposobem opisanym w poprzednim punkcie. Drugim sposobem jest zastosowanie łaty kalenicowej mocowanej na uchwytach BWK oraz uszczelnienia kalenicy taśmą wentylacyjną. Metoda ta może być stosowana również do wykonania obróbek naroży gąsiorem okrągłym.
  decra20
 20. KOSZ
  Po zamocowaniu obróbki kosza, dotnij dachówkę z odpowiednim skosem zaginając w dół (in. 20 mm) dociętą krawędź dachówki. Kierunek wykonywania prac jest taki sam jak na połaciach: od góry do dołu. Szerokość kosza po zamontowaniu dachówki nie powinna być mniejsza niż 125mm.
  decra21
 21. OBRÓBKA KRAWĘDZI NAROŻNYCH
  Obróbkę naroży wykonaj sposobami opisanymi przy obróbce kalenic. Należy pamiętać o zagięciu do góry krawędzi docinanych dachówek. Dostępny jest okrągły gąsior startowy.
  decra22
 22. LUKARNY I NADBUDÓWKI
  Przy obróbce ścian bocznych lukarn i nadbudówek zastosuj profil obróbki ściennej, mocując go w miejscu uwzględniającym rodzaj i sposób projektowanego opierzenia. Nie zapomnij o wygięciu bocznych krawędzi dachówki (na wysokość 75mm) przylegających do ścian lukarn i nadbudówek.
  decra23
 23. POŁACIE O ZMIENNEJ ROZPIĘTOŚCI
  Przy układaniu dachówek na wydłużonej części połaci należy pamiętać o zachowaniu pochylenia połaci. W tym celu należy tak dobrać wysokość łaty pośredniej (drugiej od dołu), aby zachować właściwą płaszczyznę nachylenia dachu. Na dachówce ponad linią łaty pośredniej umieść uszczelkę wykonaną z taśmy wentylacyjnej.
  decra24decra25
 24. KOMIN
  Krawędzie dachówek przylegające do ścian komina zagnij do góry około 75 mm. Narożniki możesz dodatkowo uszczelnić naklejając papę samoprzylepną. Następnie wykonaj typową obróbkę blacharską, gdzie tylna krawędź obróbki zagięta będzie do góry i umieszczona w poziomym zakładzie dachówek. Dodatkowo zabezpiecz obróbkę stosując taśmę wentylacyjną.
  decra26

Źródło: ICOPAL

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here