Jaka ma być odległość domu od granicy działki?

1

Odległość budynku mieszkalnego od granicy działki powinna wynosić:

  1. przy równoległym usytuowaniu budynku do granicy działki
    • 4 m (gdy ściana ma okna lub drzwi)
    • 3 m (gdy ściana nie ma okien ani drzwi)
  2. gdy budynek jest usytuowany inaczej (nierównolegle)
    • 4 m do najbliższej krawędzi okna lub drzwi,
    • 3 m do najbliższego narożnika lub wykusza budynku

Szczegółowe ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania działki określa rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz. 690).

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here