Jak zmienić dostawcę energii elektrycznej?

0

licznik-energiiOd kogo kupić prąd? Możliwość wyboru spośród wielu marek w jednym sklepie to dla nas norma od lat. Przyzwyczailiśmy się również do tego, że na rynku działa kilku operatorów telefonii komórkoweji stacjonarnej czy telewizji cyfrowej. Możliwość wyboru sprzedawcy prądu nadal jest dla nas nowością. Nie tylko zresztą dla nas. Dla samych sprzedawców też.

Jak to w ogóle możliwe, że możemy wybrać sprzedawcę energii? Zacznijmy od podstaw ? rynek energii elektrycznej w części dotyczącej odbiorców końcowych dzieli się dziś na dwa segmenty ? handel prądem i jego dystrybucja. Firmy zajmujące się handlem ? spółki obrotu ? oferują nam towar, jakim jest energia elektryczna. Dostarczeniem towaru do odbiorcy końcowego zajmują się spółki dystrybucyjne. Te są lokalnymi monopolistami. Każdy z 14 lokalnych dystrybutorów jest właścicielem sieci energetycznej znajdującej się na jego terenie. Jest odpowiedzialny za jej stan, modernizacje i rozbudowę. Odpowiada za jakościowe parametry prądu oraz ciągłość dostaw. Musi zapewnić możliwość przyłączenia do sieci nowych klientów, zarówno prywatnych jak i biznesowych. Jest monopolistą, ponieważ kompletnie nieopłacalne, wręcz niemożliwe byłoby budowanie równoległych, należących do innych dystrybutorów, sieci. Jest to monopol ograniczony ? stawki opłat dystrybucyjnych są kontrolowane i regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki dbający o interes odbiorców końcowych. Poza tym dystrybutor ma obowiązek przyłączenia do swojej sieci każdego odbiorcy, który spełnia warunki techniczne i formalne. Inaczej jest z firmami handlującymi energią elektryczną. Po pierwsze nie są monopolistami. Po drugie, ceny energii nie są regulowane (z wyjątkiem cen dla odbiorców prywatnych, a i to niedługo się skończy). Dlatego najważniejszym dziś elementem konkurencji jest cena, jaką może zaoferować nam wybrany sprzedawca. Dziś ponad 300 firm posiada koncesję na obrót energią elektryczną i może walczyć o klientów. Faktycznie na rynku liczy się około 40 graczy Czy to się opłaca? Czy różnice w cenach są aż tak duże, że warto rozglądać się za innym sprzedawcą?W przypadku odbiorców prywatnych, raczej nie. Przy średnim zużyciu energii jesteśmy w stanie zaoszczędzić kilka złotych rocznie. Podobnie jest z małym biznesem. Tak naprawdę znaczące różnice zaczynają się pojawiać na poziomie dużych przedsiębiorstw czy sieci handlowych. Pamiętajmy jednak, że to dopiero początek wolnorynkowych działań w tym obszarze. Z roku na rok oferty będą się coraz bardziej różnicować, sprzedawcy będą również chcieli przyciągnąć nas lub zatrzymać na różne sposoby. Mogą być to rabaty dla stałych klientów, konkursy, programy lojalnościowe? pracownicy marketingu i agencji reklamowych pomysłów mają z pewnością wiele i z czasem gdy konkurencja się zaostrzy, z pewnością wprowadzą je w życie. Mimo wszystko różnice jednak są. Jeżeli chcemy zaoszczędzić, musimy po prostu porównać oferty poszczególnych sprzedawców. Z przykrością muszę jednak stwierdzić,że nie jest to łatwe. Znalazłem tylko jeden portal internetowy oferujący kalkulator taryfowy uwzględniający ceny 37 firm energetycznych – www.cenyenergii.pl. Jeżeli chcemy zrobić to sami, pozostają nam poszukiwana na stronach internetowych sprzedawców lub kontakt telefoniczny z ich biurami obsługi klientów.

Jak to zrobić? Jeżeli już zdecydujemy się na zmianę sprzedawcy musimy przebrnąć przez małą machinę biurokratyczną. Zacząć należy od sprawdzenia, czy wybrany przez nas sprzedawca popisał umowę generalną z firmą, do której sieci jesteśmy przyłączeni (czyli z lokalnym dystrybutorem). Bez niej kupienie prądu od tego sprzedawcy jest niemożliwe. Jeżeli umowa taka została podpisana, przed nami jest 5 kroków do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Oto one:

Krok 1 – zawarcie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą. Zanim zrezygnujemy z usług dotychczasowego sprzedawcy musimy mieć pewność, że po rozwiązaniu obecnej umowy będziemy mieli zapewnione dostawy prądu. Właśnie dlatego najpierw podpisujemy umowę z nowym sprzedawcą. Przed jej podpisaniem warto zwrócić uwagę na kilka spraw. Najważniejsze z nich, to czy umowa podpisywana jest na czas określony czy nieokreślony, jak kształtować się będą ceny (czy są stałe, jeżeli tak, to przez jaki okres, jeżeli mogą się zmieniać ? to jakie obowiązki ma wtedy sprzedawca, a jakie prawa ? odbiorca) oraz w jakim terminie możemy zrezygnować z usług sprzedawcy i ile będzie nas to kosztowało.

Krok 2 – wypowiedzenie umowy dotychczasowemu sprzedawcy. Po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą wypowiadamy umową kompleksową zawartą z obecnym sprzedawcą (umowę na sprzedaż i przesył energii). Oczywiście obecny sprzedawca może nie wyrazić zgody na rozwiązanie umowy ze względu na warunki zawartej umowy. Jeżeli stary sprzedawca nie wyrazi zgody na rozwiązanie umowy (przedstawiając odpowiednia argumentację merytoryczną) to umowa z nowym sprzedawcą zostanie rozwiązana. Uwaga: Należy pamiętać, że data zawarcia nowej umowy musi być równa dacie rozwiązania starej umowy. Od ego zależy ciągłość dostaw energii.

Krok 3 – poinformowanie operatora sieci o zawarciu nowej umowy i zawarcie umowy dystrybucyjnej. Kolejny etap to podpisanie z lokalnym dystrybutorem umowy dystrybucji energii elektrycznej. Do tej pory mieliśmy do czynienia z umowami kompleksowymi ? na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Dziś też jest to możliwe, warunkiem jest jednak porozumienie między sprzedawcą i dystrybutorem energii. Takie porozumienia są na razie rzadkością, dlatego prawdopodobnie będziemy korzystać z prądu na podstawie dwóch umów ? umowy sprzedaży, zapewniającej nam ?towar? jakim jest energia i umowy dystrybucji, która zapewni nam dostarczenie tego towaru do miejsca użytkowania. Umowa dystrybucji będzie obowiązywać przez cały czas, bez względu na to, od kogo będzie kupowany prąd. Nie będzie potrzeby wypowiadania jej przy kolejnych zmianach sprzedawców energii

Krok 4 – dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych Przez wiele lat ten punkt był barierą nie do przejścia dla firm, które chciały skorzystać z prawa do zmiany sprzedawcy. Chodziło o to, że koszt dostosowania liczników do wymagań zakładu energetycznego był na tyle duży, że niwelował oszczędności, jakie mogłoby przynieść kupowanie prądu od alternatywnego sprzedawcy. Obecnie jest już znacznie lepiej. Od 1 stycznia wymagania są mniejsze (a co za tym idzie, koszty niższe). Co więcej, w przypadku małych firm (przyłączonych do sieci niskiego napięcia i rozliczających się w grupach taryfowych C), jak również odbiorców indywidualnych (taryf G) przy zmianie sprzedawcy w ogóle nie ma potrzeby instalowania nowych liczników. Rozliczenia będą odbywały się na podstawie prognoz zużycia energii (tzw. profili). Jeśli firma jest przyłączona do sieci średniego (grupy taryfowe B) bądź wysokiego napięcia (grupy taryfowe A), to musimy zapoznać się z wymaganiami odnośnie do układów pomiarowych, które są zawarte w regulaminach lokalnych rynków energii (tzw. instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych). Są one dostępne na stronach internetowych każdej spółki dystrybucyjnej.

Krok 5 – odczyt licznika i rozliczenie końcowe ze starym sprzedawcą. W dniu, w którym zakończymy współpracę z obecnym sprzedawcą, musi nastąpić odczyt stanu licznika. Chodzi o to, by zarówno stary, jak i nowy sprzedawca otrzymał tyle pieniędzy, ile powinien. Tak naprawdę odczyt ma nastąpić nie później niż pięć dni od momentu zmiany sprzedawcy (takie zapisy znajdują się w regulaminach lokalnych rynków energii). Nie musimy się więc martwić, inkasent przyjdzie w takim właśnie terminie. Za odczyty liczników odpowiada dystrybutor energii elektrycznej.

Źródło: http://fachowyelektryk.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here