Jakie są badania bilansowe dziecka?

0

DSC_1326Bilans dwulatka. To badanie okresowe, w czasie którego lekarz mierzy i waży dziecko, co pozwala określić, czy rozwija się ono proporcjonalnie. Sprawdza wzrok, słuch, umiejętności mowy, a także, czy zewnętrzne narządy płciowe mają prawidłową wielkość. Osłuchuje malucha, by ocenić pracę serca i układu oddechowego oraz bada brzuch. Sprawdza czy są nieprawidłowości w układzie kostno-stawowym. W razie potrzeby kieruje do specjalisty.

Bilans czterolatka. To zmierzenie i zważenie dziecka. Lekarz pyta o obowiązkowe szczepienia ochronne, przebyte przez malucha choroby oraz ocenia jego ogólny rozwój. Sprawdza również wzrok, słuch i rozwój mowy, mierzy ciśnienie tętnicze krwi, osłuchuje i bada brzuch. Ocenia też sprawność ruchową.

Bilans sześciolatka. To ocena ogólnego rozwoju i dojrzałości do nauki w szkole. Lekarz waży i mierzy dziecko, mierzy ciśnienie, bada wzrok, słuch oraz zewnętrzne narządy płciowe. Sprawdza również czy dziecko nie ma wad wymowy i czy nie potrzebna jest pomoc logopedy.

Bilans dziesięciolatka. Pozwala ocenić ogólny rozwój psychoruchowy i psychospołeczny dziesięciolatka oraz jego przystosowanie do nauki w szkole. W czasie wizyty dziecko jest ważone, mierzone, sprawdza się jego wzrok, słuch i postawę. Ważnym elementem badania jest ocena dojrzałości narządów płciowych.

Bilans czternastolatka. Ocenia rozwój psychospołeczny dziecka, ogólny stan zdrowia i dojrzałość płciową. Oprócz podstawowych badań, lekarz powinien przeprowadzić z młodym człowiekiem rozmowę na temat jego zachowań prozdrowotnych.

Bilans osiemnastolatka. Jest podobny do bilansu czternastolatka. Dodatkowym elementem jest ocena możliwości podjęcia pracy lub dalszej nauki.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz