Do kiedy trzeba złożyć PIT?

0

do kiedy pityOstateczny termin składania zeznań podatkowych dla większości z nas minie 30 kwietnia. Jednak nie dla wszystkich termin ten będzie końcowym terminem.

1. Jako pierwsi rozliczenie podatkowe powinni złożyć podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie ryczałtu ewidencyjnego. W ich przypadku ustawowy termin złożenia deklaracji podatkowej upłynie wraz z końcem stycznia. Do tego czasu muszą wypełnić PIT 28 oraz odpowiednie załączniki: PIT/28A, lub PIT/28B. Ich wybór zależy od formy i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (jako spółka czy na własne nazwisko). Ryczałtowcy mogą skorzystać z ulg podatkowych. Aby to zrobić, trzeba wypełnić PIT/D lub PIT/0. Mogą oni odliczyć od przychód darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne oraz z tytułu użytkowania sieci internetowej. Wyliczoną kwotę ryczałtu podatnicy mogą obniżyć o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Opodatkowani w formie karty podatkowej muszą złożyć w urzędzie skarbowym PIT 16A, w którym wykazują kwoty zapłaconej i odliczonej składki zdrowotnej od karty podatkowej.

2. Dla wszystkich płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, zatrudniających pracowników, ważną datą jest ostatni dzień lutego. Jest to ostatni moment, w którym mają obowiązek przekazać podatnikom oraz właściwym urzędom skarbowym informacje PIT 11 o uzyskanych przez pracowników zaliczkach na podatek dochodowy. Ostatni dzień lutego to również termin, w którym płatnicy muszą sporządzić i przekazać podatnikom i urzędom skarbowym PIT 40, który potwierdza dochody i zapłacone składki. Obowiązek taki ciąży na płatnikach jednak tylko wtedy, jeśli przed 10 stycznia podatnik skierował do płatnika (pracodawcy) PIT 12, w którym złożył wniosek o rozliczenie jego dochodów we właściwym urzędzie skarbowym. Tylko wówczas gdy ostatni dziel lutego wypada w niedzielę, końcowy termin przygotowania PIT 11 i PIT 40 przesunąłby się na kolejny dzień, czyli 1 marca.

3. Zdecydowana większość z nas, musi pamiętać o tym, aby dotarło ono do urzędu skarbowego w ustawowym terminie. To jest do 30 kwietnia. Nieterminowe złożenie w urzędzie skarbowym rozliczenia rocznego może oznaczać sankcje karne oraz utratę pewnych preferencji podatkowych przy rozliczeniu rocznym. Dotyczy to zarówno osób mieszkających w kraju, jak i czasowo przebywających za granicą. Termin 30 kwietnia dotyczy następujących formularzy zeznań PIT: 36, 36L, 37, 38, 39 – wraz z odpowiednimi załącznikami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here