Ile wynosi dodatek aktywizacyjny?

2

dodatek_aktywizacyjnyJesteś osobą bezrobotną, otrzymałeś prawo do pobierania zasiłku, a mimo to na własną rękę znalazłeś pracę? Brawo, nie zapominaj jednak, że należy ci się dodatek aktywizacyjny i choć nie jest to zawrotna kwota, to warto z tego prawa skorzystać. Według art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dodatek aktywizacyjny przysługuje gdy:

  1. Osoba bezrobotna podjęła pracę w niepełnym wymiarze czasu i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, wówczas dodatek aktywizacyjny wynosi kwotę stanowiącą różnicę między minimalnym wynagrodzeniem a otrzymywanym wynagrodzeniem, jednak nie więcej niż 50% zasiłku.
  2. Osoba bezrobotna podjęła zatrudnienie z własnej inicjatywy, wówczas dodatek wynosi połowę kwoty zasiłku, przez okres dwukrotnie krótszy od tego jaki przysługiwałby mu na zasiłek, ale uwaga – liczony jest od dnia wpłynięcia wniosku do urzędu pracy.

DODATEK AKTYWIZACYJNY BRUTTO: 275,90 zł
DODATEK AKTYWIZACYJNY NETTO: 223,90 zł

Dodatek aktywizacyjny nie należy osobie bezrobotnej gdy:

  • Osoba ta podjęła zatrudnienie z własnej inicjatywy u pracodawcy, u którego była wcześniej zatrudniona lub dla którego wykonywała inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem.
  • Osoba bezrobotna podjęła pracę z własnej inicjatywy za granicą Rzeczpospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.
  • Została skierowana przez PUP do prac publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały refundowane.

2 KOMENTARZE

  1. Czy będzie mi się należał dalej zasiłek aktywizacyjny w przypadku kiedy zmienię pracodawcę z rozwiązaniem z poprzednim pracodawcą umowy za porozumieniem stron?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here