Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

0

zasilekBezrobotnemu, który spełnił warunki konieczne do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych i którego łączne okresy zatrudnienia wynoszą:

 • do 5 lat stażu pracy przysługuje zasiłek w wysokości 80% zasiłku podstawowego
 • od 5 do 20 lat stażu pracy 100% zasiłku podstawowego
 • co najmniej 20 lat stażu pracy 120% zasiłku podstawowego

Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca i jest wypłacany w okresach miesięcznych z dołu (art. 72 ust.6,7,8,9 i 10 ustawy).

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje każdemu zarejestrowanemu we właściwym Urzędzie Pracy, jeżeli:

 1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, szkolenia lub przygotowania zawodowego
 2. w okresie 18 miesięcy przed dniem rejestracji udokumentował co najmniej 365 dni:
  • zatrudnienia z wynagrodzeniem w kwocie co najmniej minimalnego, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy
  • prowadzenia działalności gospodarczej i opłacał składkę ZUS,
  • wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia
  • został zwolniony po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeśli jej okres odbywania wynosił 240 dni
  • opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego
  • był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant
  • był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej

STAWKI I WYSOKOŚCI WYPŁACANYCH ZASIŁKÓW
(stan na 01.06.2008 r.)

ZASIŁEK % STAWKA
BRUTTO
Obniżony 80% 441,50 zł
Podstawowy 100% 551,80 zł
Podwyższony 120% 662,20 zł

ULGA PODATKOWA OD 01.01.2009r. WYNOSI 46,33 zł

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 01.01.2009r. wynosi 1276,00 zł brutto

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here