Jak napisać esej „za i przeciw” po angielsku?

2

esejPrzystępując do pisania eseju po angielsku należy pamiętać, że istnieją różne typy esejów w języku angielskim, np. porównanie i kontrast, opisowy esej, definicji, esej oceniający, itp. Jednak najczęściej spotykaną formą eseju jest tak zwany argumentative essay – for and against (esej argumentacyjny – za i przeciw). Przygotowując się do pisania takiego eseju należy mieć ściśle określony temat. Jest on podstawą odpowiedniej argumentacji.

Gdy posiadamy już temat naszego przyszłego eseju, warto jest zrobić sobie ćwiczenie tzw. free writing, czyli pisanie tego, co przyjdzie nam do głowy na zadany temat. Będzie nam to potrzebne w układaniu argumentów w spójną i logiczną całość. Nasze ćwiczenie warto zrobić w formie tabeli, pisząc po jednej stronie argumenty za, a po drugiej wymieniając przeciw. Pozwoli nam to jasno umiejscowić argumenty za i przeciw.

Gdy napiszemy już wszystkie przychodzące nam do głowy argumenty na dany temat, należy przypomnieć sobie główne części eseju, którymi są: wstęp + teza, część argumentacyjna oraz podsumowanie. Poniżej znajduje się krótkie omówienie każdej z tych części.

  • Wstęp(introduction): ważne jest, by we wstępie był określony problem opisywany w eseju. Nie zawierajmy we wstępie osobistej opinii autora. Przedstawmy problem, w skrócie napiszmy, że istnieją zarówno argumenty za, jak i przeciw omawianemu problemowi. We wstępie naszego eseju powinna być zawarta teza. To właśnie z nią uczniowie mają najwięcej problemu. Pamiętajmy, że nie może być zbyt szeroka ani zwięzła. Nie formułujmy jej tak, by można było napisać całą książkę na jej temat – np. Smoking causes health problems. Warto ją więc zawęzić, Smoking causes hart diseases/ lung cancer. Po sformułowaniu tezy podajemy 3-6 argumentów, które pojawią się w rozwinięciu, w kolejności w jakiej będą występować w eseju.
  • Część główna(main body): jest to część, w której rozwijamy argumenty oraz popieramy je przykładami. Każdy argument powinien być uzasadniony oraz posiadać jakieś przykłady, np. statystyki, ankiety potwierdzające dany fakt lub opinie fachowców i autorytetów z danej dziedziny. Istotne jest także, by argumenty były poukładane, na przykład: chronologicznie, od najważniejszego, najpierw wszystkie za, później przeciw. Nie argumentujmy eseju chaotycznie, jak nam tylko przyjdzie do głowy. Esej ma być czytelny i zrozumiały dla czytelnika, który po jego lekturze zyska konkretny pogląd na przedstawiany w eseju temat.
  • Zakończenie(conclusion): jest- jak sama nazwa mówi- podsumowaniem całej pracy. Ta część eseju zawiera konkluzję oraz opinię autora. Warto jest tu odnieść się do uznawanego przez nas najważniejszego argumentu, który będzie stanowił podstawę opinii.

Pamiętajmy, że esej powinien być pisany językiem formalnym, ponieważ jest on formą literacką lub literacko-naukową, prezentującą punkt widzenia samego autora. Eseje często  poruszają tematykę filozoficzną, społeczną lub artystyczną. W związku z tym należy unikać skrótów, kolokwializmów oraz generalizacji (nigdy nie jesteśmy stuprocentowo pewni, że „każdy”, „wszyscy” lub „nikt” coś uważa lub robi), pisania w pierwszej osobie(poza zakończeniem). Warto natomiast używać formę bierną.

Zwroty typowe dla eseju to:

  • on the one hand… on the other hand.
  • Moreover, Furthermore, In addition,…
  • On the contrary
  • Likewise,…
  • As a conclusion; All in all; All of these facts lead me to the conclusion.

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here