Jak napisać rozprawkę?

0

rozprawkaRozprawka spędza sen z powiek niejednemu uczniowi. Jest to jedna z bardziej wymagających form pisemnych, ale jeśli poznasz ogólne zasady konstruowania rozprawki, praca nad nią na pewno będzie łatwiejsza.

Najistotniejszym elementem rozprawki jest teza, która stawia  nas przed jakimś problemem, zagadnieniem lub pytaniem. Rozprawka wymaga udowodnienia danego zagadnienia, rozstrzygnięcia problemu, przyjęcia określonego stanowiska. Teza jest zawarta już w temacie rozprawki. Zgodnie ze swoim przekonaniem możemy ją podważyć lub potwierdzić jej zasadność.

Rozprawka ma kompozycję trójdzielną, co oznacza, że składa się ze wstępu zawierającego kilka zdań przedstawiających tezę, rozwinięcia będącego argumentacją przyjętego stanowiska oraz z zakończenia podsumowujące całość pracy.

W rozwinięciu zajmujemy się szczegółowo całym zagadnieniem. Kolejno przedstawiamy argumenty, które przemawiają za daną tezą, oraz kontrargumenty, które jej zaprzeczają. Każdy argument musi rozpoczynać się od nowego akapitu.  Całość możemy skonstruować na dwa sposoby: najpierw wymieniamy i opisujemy wszystkie argumenty, a następnie wszystkie kontrargumenty lub stosujemy układ naprzemienny: argument-kontrargument-argument-kontrargument itd. Każdy kontrargument musi zostać obalony na podstawie odpowiedniego uzasadnienia, wskazującego na mylność danych założeń.

W celu zwiększenia naszej wiarygodności i przekonania czytelnika, że nasze stanowisko jest słuszne, możemy używać chwytów perswazyjnych. Potwierdzenie naszych słów może stanowić odpowiedni cytat. Warto również powoływać się na autorytety w danej dziedzinie, których zdanie na określony temat jest zbieżne z naszymi przekonaniami, udowadnianymi w rozprawce.

Zakończenie musi jeszcze raz powtarzać omawianą tezę. Warto w nim zaznaczyć, na ile udało nam się ją udowodnić i obronić nasze stanowisko. W zakończeniu jest również miejsce na przedstawienie ogólnych wniosków. Ta część pracy musi być zwięzła, ponieważ jest tylko podsumowaniem treści szerzej przedstawionych w rozwinięciu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here