Jak napisać wypracowanie?

1

wypracowaniePrzed przystąpieniem do pisania wypracowania należy dokonać dokładnej analizy tematu. Treść pracy musi być przede wszystkim zgodna z tematem. Zastanów się, jak został on sformułowany, jaką tezę stawia i jakie teksty kultury mogą zostać wykorzystane przy jego opracowywaniu.

Bardzo ważna jest konstrukcja wypracowania. Składa się ono z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. We wstępie należy zawrzeć tezę oraz krótko przybliżyć zagadnienie w sposób jak najbardziej ogólny. Rozwinięcie to najbardziej rozbudowana część pracy, w której zawieramy rozwinięcie zagadnienia, nasze przemyślenia, stanowisko, które przyjmujemy oraz stosowne argumenty. Zakończenie powinno być krótkie i zawierać szkicowe podsumowanie tematu oraz wnioski.

Nie należy pisać wszystkiego, co się wie, ponieważ wtedy możemy uzyskać chaos. Najlepiej wybrać tylko najbardziej istotne kwestie, bezpośrednio odnoszące się do tematu wypracowania. Koniecznie pamiętaj o tym, aby zachować spójność tekstu! Każdy akapit powinien wynikać z poprzedniego akapitu lub do niego nawiązywać.

Zadbaj o styl. Niewskazane jest używanie zdań pojedynczych. Znacznie lepsze efekty da pisanie zdaniami złożonymi i rozwiniętymi. Wypowiedź pisemna może zostać wzbogacona przez używanie wykrzyknień, równoważników zdań, wypowiedzeń pytających, związków frazeologicznych oraz pytań retorycznych. Konieczne jest unikanie powtórzeń – zbyt częste używanie tego samego słowa w znacznym stopniu narusza warstwę stylistyczną pracy. Jeśli twoje słownictwo nie jest bogate, na pomoc przyjdzie ci słownik synonimów.

Dobre wypracowanie musi być nienaganne pod względem gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym. Jeśli poprawna polszczyzna nie jest twoją mocną stroną, korzystaj ze słowników ortograficznych i interpunkcyjnych.

W przypadku, gdy wypracowanie jest pisane, a nie tworzone w edytorze tekstu, należy zwrócić szczególną uwagę na estetykę pracy. Pismo musi być wyraźne i staranne, niedopuszczalne są bardzo widoczne przekreślenia. Jeżeli już musisz usunąć jakieś słowo z wypracowania, użyj korektora lub przekreśl wyraz jedną poziomą linią.

1 KOMENTARZ

 1. Przed przystąpieniem do pisania wypracowania należy dokonać dokładnej analizy tematu. Treść pracy musi być przede wszystkim zgodna z tematem. Zastanów się, jak został on sformułowany, jaką tezę stawia i jakie teksty kultury mogą zostać wykorzystane przy jego opracowywaniu.

  Bardzo ważna jest konstrukcja wypracowania. Składa się ono z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. We wstępie należy zawrzeć tezę oraz krótko przybliżyć zagadnienie w sposób jak najbardziej ogólny. Rozwinięcie to najbardziej rozbudowana część pracy, w której zawieramy rozwinięcie zagadnienia, nasze przemyślenia, stanowisko, które przyjmujemy oraz stosowne argumenty. Zakończenie powinno być krótkie i zawierać szkicowe podsumowanie tematu oraz wnioski.

  Nie należy pisać wszystkiego, co się wie, ponieważ wtedy możemy uzyskać chaos. Najlepiej wybrać tylko najbardziej istotne kwestie, bezpośrednio odnoszące się do tematu wypracowania. Koniecznie pamiętaj o tym, aby zachować spójność tekstu! Każdy akapit powinien wynikać z poprzedniego akapitu lub do niego nawiązywać.

  Zadbaj o styl. Niewskazane jest używanie zdań pojedynczych. Znacznie lepsze efekty da pisanie zdaniami złożonymi i rozwiniętymi. Wypowiedź pisemna może zostać wzbogacona przez używanie wykrzyknień, równoważników zdań, wypowiedzeń pytających, związków frazeologicznych oraz pytań retorycznych. Konieczne jest unikanie powtórzeń – zbyt częste używanie tego samego słowa w znacznym stopniu narusza warstwę stylistyczną pracy. Jeśli twoje słownictwo nie jest bogate, na pomoc przyjdzie ci słownik synonimów.

  Dobre wypracowanie musi być nienaganne pod względem gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym. Jeśli poprawna polszczyzna nie jest twoją mocną stroną, korzystaj ze słowników ortograficznych i interpunkcyjnych.

  W przypadku, gdy wypracowanie jest pisane, a nie tworzone w edytorze tekstu, należy zwrócić szczególną uwagę na estetykę pracy. Pismo musi być wyraźne i staranne, niedopuszczalne są bardzo widoczne przekreślenia. Jeżeli już musisz usunąć jakieś słowo z wypracowania, użyj korektora lub przekreśl wyraz jedną poziomą linią……..

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here