Jak rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron?

0

porozumienie_stronZnalazłeś nową, lepszą pracę, denerwuje cię szef, masz dosyć długich dojazdów do pracy? Nic prostszego – wypowiedź umowę lub zawrzyj z pracodawcą porozumienie stron. Każdą umowę o pracę strony mogą rozwiązać za porozumieniem. Jest to jeden z bezproblemowych sposobów, aby pozbyć się dotychczasowego pracodawcy, o ile ten zechce cię „puścić”. Zakładając, że tak, mamy czystą sytuację, żadnych przykrych konsekwencji (chociaż w pewnych sytuacjach możesz też stracić, ale o tym za chwilę). Na pewno największą zaletą tego typu rozwiązania jest szybki termin zakończenia pracy, może to być nazajutrz, za tydzień, za miesiąc itp. byle by obie strony wyraziły zgodę co do konkretnego terminu. A wadą – przepisy prawa pracy nierzadko uzależniają nabycie prawa do określonego świadczenia od sposobu i przyczyny rozwiązania umowy o pracę. A więc problem możesz mieć w sytuacji kiedy nie znalazłeś nowej pracy i liczysz na zasiłek dla bezrobotnych. Jeżeli porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę będzie zawarte bez wskazania przyczyny, to zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał ci dopiero po trzech miesiącach od daty zarejestrowania w urzędzie pracy (karencja w wypłacie zasiłku -90 dni). Natomiast jeżeli wskażesz konkretną przyczynę rozwiązania umowy, np. przyczynę leżącą po stronie pracodawcy lub zmianę miejsca zamieszkania, zasiłek należy ci się natychmiast. Problem możesz mieć także z odprawą, prawo do odprawy przysługuje ci w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracowników, np. zwolnienia grupowe. Masz ustną zgodę szefa i co dalej? Praktycznie są możliwe dwie opcje:

1. POROZUMIENIE NA WNIOSEK – gdy pracownik zwraca się z pisemnym wnioskiem do pracodawcy, a ten wyraża zgodę (przykład wniosku)

2. POROZUMIENIE KLASYCZNE – gdy obie strony składają oświadczenie i podpisy na jednym dokumencie (rodzaj umowy zaczynającej się od słów: ”Niniejszym za porozumieniem stron rozwiązujemy z dniem … (data rozwiązania umowy) umowę o pracę, zawartą w dniu … itp.)

Co ciekawe przez porozumienie stron można rozwiązać każdą umowę o pracę, nawet gdy jest to w świetle prawa niedozwolone np. w przypadku umowy na czas określony niespełniającej warunków określonych w art. 33 kodeksu prawa, a więc niezawierającej klauzuli o możliwości 2-tygodniowego wypowiedzenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here