Najpopularniejsze związki frazeologiczne w języku angielskim

4

dlugopisZwiązek frazeologiczny to utrwalone w powszechnym użyciu połączenie dwóch lub więcej słów, mające znaczenie symboliczne, np. anielska cierpliwość, szukać ze świecą, wziąć coś na ząb, idzie jak po maśle. Przysłowia, maksymy, powiedzenia również zaliczamy do związków frazeologicznych. Część związków frazeologicznych występuje w kilku językach, w podobnym znaczeniu, np. pies ogrodnika (ang. a dog in the manager) czy święta prawda (ang. gospel truth). Kiedy uczyłam się na maturę z języka angielskiego przygotowałam sobie kilka popularnych związków, z których często korzystam w pracy po dziś dzień.

in a manner of speaking – w pewnym sensie, poniekąd

a matter of life and death- sprawa życia i śmierci

go through fire and water – narażać się na niebezpieczeństwo

put somebody in an awkward situation – postawić kogoś w niezręcznej sytuacji

take a firm stand on something – być mocno przekonanym o swoim…

water under the brigde – stare dzieje

as far as I know – z tego co mi wiadomo

on one hand… on the other hand… – z jednej strony, zaś z drugiej strony

pay attention to something – zwracać na coś uwagę

take advantage of something – skorzystać z czegoś

as soon as possible – najszybciej jak to możliwe

mother country – ojczyzna, kraj macierzysty

hurt somebody’s feelings – zranić czyjeś uczucia

it doesn’t make sense – to nie ma sensu

first come, first served – kto pierwszy ten lepszy

read a lesson – prawić morały

like father, like son – niedaleko pada jabłko od jabłoni

make no secret of something – nie robić tajemnicy z czegoś

even odds – równe szanse

in the meantime – w międzyczasie, tymczasem

well done – dobrze zrobione, dobra robota

change one’s mind – zmienić zdanie

be a perfect match for something – pasować idealnie do czegoś

easier said than done – łatwiej powiedzieć niż zrobić

the unknown – nieznane

rude awaking – niemiłe przebudzenie

even though – mimo że, chociaż

say something to somebody’s face – powiedzieć coś komuś prosto w oczy

under cover of darkness – pod osłoną ciemności

bring shame on somebody – przynieść wstyd komuś

declare war on somebody – wypowiedzieć komuś wojnę

an impossible sytuation – beznadziejna sytuacja

weigh the pros and cons – rozważać zalety i wady, za i przeciw

at the earliest opportunity – przy najbliższej okazji

beyond doubt – bez żadnych wątpliwości

drive somebody to despair –  doprowadzić kogoś do rozpaczy

find an excuse to do something – znaleźć wymówkę aby coś zrobić

it took one’s breath away – zapierać dech

look forward to something – nie móc się doczekać czegoś

the beginning of the end – początek końca

the calm before the storm – cisza przed burzą

the same to you! – wzajemnie

four times in a row – cztery razy z rzędu

off the record – nieoficjalnie, prywatnie

for the record – oficjalnie, do protokołu

4 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here