Słówka związane z produkcją, firmą produkcyjną – Lekcja angielskiego c.d.

0

fabrykanr zamówienia klienta: No of purchase order
zamawiający: purchaser
wyszczególnienie zamówienia: order specification
dowód dostawy: delivery note
nr wagonu: Wagon No
właściwości mechaniczne: mechanical properties
norma wymiarowa: dimensional standards
norma klasyfikacyjna: classification standards
sprawdzono zgodność z zamówieniem: tested according to purchase order
biuro kontroli jakości: quality control office
atest: test report, certificate
nr kontraktu: contract No
ilość, wielkość: quantity
jakość, cecha: quality
zakład produkcyjny, wytwórnia: production plant
warsztat, oddział produkcyjny: workshop
wymagania, warunki: requirements
test szczelności: leakage test
ilość sztuk: number of pieces
testy dodatkowe: additional test
nr wytopu: heat number
nr zlecenia: manuf. Order No
typ próbek: type of sample
środki trwałe corporate assets
obrót firmy Corporate turnover
NIP: tax Identification Number
liczba pracowników, załoga: staff number
główna działalność: basic scope of the company’s activity
system zarządzania jakością: quality management system
kapitał własny: starting capital
sprzedawca: vendor
przesyłka: dispatch, shipment
przetarg, licytacja: bid
długości handlowe: merchant length

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here