Co to jest dywidenda?

0

dywidendaDywidenda to część zysku wypracowanego przez spółkę kapitałową  przeznaczona do wypłaty udziałowcom/akcjonariuszom. O wypłacie dywidendy decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy (w przypadku spółki akcyjnej) lub zgomadzenie wspólników (w przypadku spółki z o.o.). Wysokość dywidendy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki i może być wypłacana z: zysku netto, kapitału zapasowego lub niepodzielonych zysków z lat poprzednich. Dywidenda jest wypłacana wszystkim akcjonariuszom, którzy posiadają walory spółki w dniu, przyjętym jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. W przypadku spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych w dniu wypłaty dywidendy wartość akcji spółki jest pomniejszana o kwotę dywidendy na 1 akcję.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here