Jak długi okres wypowiedzenia umowy? Jak rozwiązywać umowę o pracę?

0

wypowiedzenie_umowySzukasz nowej pracy, uznałeś, że najwyższa pora coś zmienić w swoim życiu, że pora ruszyć po nowe doświadczenie oraz nowe umiejętności. Zmiana pracy pomimo, że zawsze wiąże się z większym lub mniejszym stresem, może okazać się bardzo przydatna w twojej przyszłej karierze, bo jakby nie patrzeć – zawsze nauczysz się czegoś nowego, tkwienie po 10 lub 20 lat w jednej firmie, było raczej przywilejem lub obowiązkiem czasów sprzed 1989r. A ty pracodawco? Masz pracownika, który nie spełnia twoich wymagań, jest zbyt wolny lub ma małą efektywność, a może po prostu nie nadaje się do tego stanowiska? W przypadkach o których wspomniałam zawsze pierwsze z czym musimy się zapoznać to OKRES WYPOWIEDZENIA UMOWY. Bo rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, poza porozumieniem stron, jest najpopularniejszym sposobem pożegnania się z dotychczasowym pracodawcą lub pracownikiem. Wypowiedzenie może złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca. Wypowiedzenie należy sporządzić oczywiście w formie pisemnej. Jeśli składa go pracodawca, winien on zawsze umieścić w jego treści informację o prawie odwołania się do sądu oraz podać przyczynę wypowiedzenia. Po złożeniu wypowiedzenia stosunek pracy nie ustaje natychmiast – musi minąć okres wypowiedzenia, którego długość zależy od rodzaju zawartej między stronami umowy. Do okresów zatrudnienia u danego pracodawcy zalicza się nie tylko bieżące zatrudnienie, ale również wcześniejsze okresy zatrudnienia u tegoż pracodawcy. I tak w zależności od umowy okres wypowiedzenia wynosi:

UMOWA NA OKRES PRÓBNY:

  • 3 dni robocze – przy okresie próbnym nie przekraczającym 2 tygodni,
  • 1 tydzień – przy okresie próbnym dłuższym niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie – gdy okres próbny wynosi 3 miesiące (dłuższy być nie może)

UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY:

  • 2 tygodnie – przy okresie zatrudnienia krótszym niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – przy okresie zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące – przy okresie zatrudnienia co najmniej 3 lat

i najdziwniejszy przypadek: UMOWA NA CZAS OKREŚLONY. Nie każdy wie o tym, że czasami takiej umowy nie można wypowiedzieć, a wtedy rozwiązanie umowy następuje z upływem czasu, na jaki została zawarta. Jest tak w przypadku, gdy w treści umowy nie ma tzw. KLAUZULI O WYPOWIEDZENIU, a okres na jaki jest zawarta umowa jest równy lub krótszy 6 miesięcy. A zatem umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć tylko i wyłącznie gdy w umowie przewidziano możliwość wypowiedzenia, a umowa została zawarta na dłużej niż 6 miesięcy. Okres wypowiedzenia wynosi zawsze 2 tygodnie.

Ponadto warto pamiętać, iż zgodnie z art. 37 kodeksu prawa, w czasie okresu wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie nowej pracy w wymiarze:

  • 2 dni roboczych, w przypadku 2 tygodniowego lub miesięcznego okresu wypowiedzenia,
  • 3 dni roboczych, w przypadku 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, co dotyczy także sytuacji skrócenia przez pracodawcę okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here