Jakie są najczęściej używane skróty w korespondencji handlowej?

5

korespondencjaW korespondencji handlowej zaleca się jak najrzadsze używanie skrótów, a jeśli już, to tylko skrótów powszechnie znanych. Warto pamiętać, że po niektórych skrótach na końcu stawiamy kropkę. Jest tak gdy odrzucamy końcową część wyrazu (np. dn. – dnia, dot. – dotyczy) lub gdy pozostawiamy pierwszą i środkową literę, a odrzucamy końcówkę. Jednak wiele skrótów to po prostu pierwsza i ostatnia litera, a wtedy nie stawiamy kropki! (np. wg – według, nr – numer, mgr – magister).

a/a – ad acta (łac.) do akt
b.a. – bez autora
br. – bieżącego roku
b.z. – bez zmian
dot. – dotyczy
ds., d/s – do spraw
dn. – dnia
f-ra – faktura
FHU – Firma Handlowo-Usługowa
FP – Firma Produkcyjna
FUH – Firma Handlowo-Usługowa
GUS – Główny Urząd Statystyczny
j.n. – jak niżej
k.o. – kopie otrzymują
lp. – liczba porządkowa
nt. – na temat
opr. – opracował
par. – paragraf
PESEL – Powszechny System Ewidencji Ludności
po., p.o. – pełniący obowiązki
p.w. – patrz wyżej
s.c. – spółka cywilna
S.A. – Spółka Akcyjna
sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SN – Sąd Najwyższy
r-k – rachunek
r.p.o. – rzecznik praw obywatelskich
t.m. – tego miesiąca
ub. r. – ubiegłego roku
VAT – Value Added Tax (ang.) – podatek od towarów i usług
wg – według
WIG – Warszawski Indeks Giełdowy
w/m – w miejscu
w/z – w zastępstwie
z up. – z upoważnienia

5 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here