Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej?

1

pranieSprawy związane z zaopatrzeniem pracownika w środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (w tym wypłaty ekwiwalentu) reguluje kodeks pracy w rozdziale „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze”.

Zgodnie z art. 237 [9] § 3 kodeksu prawa pracodawca jest w obowiązku zapewnić swoim pracownikom konserwację i pranie odzieży roboczej, natomiast jeśli nie może tego zapewnić, ma prawo zaproponować pracownikowi, aby on sam prał swoją odzież. Pracownik może, ale wcale nie musi się zgodzić, a nawet jeśli się zgodzi, pracodawca musi wypłacać mu ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Wysokość ekwiwalentu powinna być realna i winna uwzględniać nakłady pracy, koszty energii, wody, środków czyszczących. Kiedy pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież roboczą? W dwóch przypadkach: jeśli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub dużemu zabrudzeniu lub ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli pracownik zdecyduje się oddać odzież do pralni, wtedy wysokość ekwiwalentu winna być ustalona na podstawie rachunku/paragonu wystawionego przez pralnię, lecz w przypadku gdy pracownik pierze odzież sam, we własnym zakresie, wówczas powinien przedstawić rachunek za zakup środków piorących.

1 KOMENTARZ

  1. Nie można jednak powierzyć pracownikowi obowiązku prania, konserwacji, odpylania i odkażania odzieży roboczej w sytuacji, gdy w wyniku stosowania w procesie pracy uległa ona skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.
    Jednocześnie mogę polecić pralnię z woj. śląskiego fabriic.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here