Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania?

0

Umowa najmu lokalu mieszkalnego jest umową zawartą między właścicielem a najemcą (czyli jest umową dwustronną). Na mocy tej umowy właściciel zobowiązany jest oddać rzecz najemcy na czas określony lub nieokreślony, natomiast najemca zobowiązany jest do płacenia czynszu.

Umowa najmu mieszkania powinna zawierać:

  • datę i miejsce zawarcia umowy
  • strony umowy – np. umowa zawarta jest pomiędzy Karolem Ważnym, zamieszkałym na ul. XYZ, dowód osobisty, zwanym „właścicielem”, a Marią Okoń, zamieszkałą na ul. XYZ, dowód osobisty, zwaną dalej „najemcą”.
  • oświadczenia właściciela o stanie mieszkania, różnego rodzaju sprzętów,
  • wpis z księgi wieczystej (jako załącznik),
  • wysokość kaucji zabezpieczającej,
  • informację o tym kiedy lokal będzie oddany najemcy,
  • wysokość czynszu,
  • obowiązki wynajmującego
  • podpisy wynajmującego i najemcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here