Co znaczy lol, btw, omg, rip, afaik, asap, itp.?

15

skrotySpołeczność internetowa używa wielu skrótów, wiele z nich to anglojęzyczne skróty. Co oznaczają te najpopularniejsze?

AFAIK As Far As I Know – Z tego co mi wiadomo

AFAIR As Far As I Remember – O ile pamiętam

ASAP As Soon As Possible – Tak szybko jak tylko to możliwe

BTW By The Way – Swoją drogą, przy okazji, a’propos, a tak w ogóle

EOT End Of Transmission (Thread) – Koniec dyskusji (wątku)

FYI For Your Information – Dla twojej informacji

LOL Laugh Out Loud – Śmiech na sali

NTG Not This Group – Nie ta grupa

OMG Oh My God – O, Boże!

RIP Rest In Peace – Niechaj spoczywa w pokoju

ROTFL Roll On The Floor Laughing – Tarzając się po podłodze ze śmiechu

15 KOMENTARZE

  1. rould of loud czy cos takiego to znaczy smieje sie glosno a nie smiech na sali. Z tych tutaj skrotow uzywam tylko LOL i OMG

    Oceń: Dobre 2 Słabe 2

Dodaj komentarz