Czym jest „Pięć Filarów Islamu”?

0

Tak samo, jak chrześcijanie mają swoje Dziesięć przykazań Bożych (Dekalog) określające główne zasady, zbiór podstawowych nakazów moralnych obowiązujących w obrębie danej religii, tak i muzułmanie mają główne wyznaczone punkty, obowiązki praktyki religijnej, które muszą spełniać. Nazywają się one „Pięcioma Filarami Islamu”, przez wyznawców głównego nurtu Islamu – czyli sunnitów – są traktowane bardzo poważnie. W skład Pięciu Filarów wchodzą: wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna, post oraz pielgrzymka do Mekki. Poniżej znajduje się opis każdego z Pięciu Filarów:

 1. Wyznanie wiary, czyli szahada (po arabsku: شهادة). Jej słowa brzmią następująco: „Nie ma Boga poza Allahem i Muhammad jest Wysłannikiem Boga.” Te słowa powtarzają wszyscy wierzący. Znaczą one, że wiara i posłuszeństwo Bogu są głównym celem życia każdego muzułmanina oraz muzułmanki. Także osoby chcące przyjąć Islam muszą wypowiedzieć szahadę w imama, stając się przy tym muzułmanami.
 2. Modlitwa, czyli salat (po arabsku: صلاة). Modlitwa jest obowiązkowa pięć razy dziennie, zawsze twarzą zwróconą w stronę Mekki. Muzułmanie wierzą, że modlitwa jest bezpośrednim połączeniem wyznawcy religii z Bogiem. Warto także wspomnieć, że w Islamie nie ma kapłanów. Modlitwę prowadzi osoba znająca Koran (świętą księgę Islamu), zazwyczaj wybieraną przez zgromadzenie wiernych. Obowiązkowa modlitwa odmawiana jest o świcie, w południe, późnym popołudniem, o zachodzie słońca, a także po zmroku. Pięć obowiązkowych modlitw odmawia się po arabsku (czyli w języku Objawienia), są to wersety z Koranu. Jeśli zaś chcemy do Boga kierować osobiste prośby, możemy je składać w każdym języku i o każdej porze. Preferowane jest, by modlić się w meczecie, jednak muzułmanie mogą to robić wszędzie. Ważne jest jednak, by robić to na czystym podłożu, dlatego muzułmanie do modlenia się używają specjalnych dywaników modlitewnych.
  Każdą porę modlitwy obwieszcza muezin, który z minaretu wzywa do modlitwy. Oto przetłumaczone słowa owego wezwania (zwanego po polsku Azan):
  „Allach jest Wielki (x4)
  Wyznaję, że nie ma Boga prócz Allacha (x2)
  Wyznaję, że Muhammad jest Wysłannikiem Allacha (x2)
  Przybywajcie na modlitwę! (x2)
  Przybywajcie na sukces! (x2)
  Allach jest Wielki (x2)
  Nie ma Boga prócz Allacha”
 3. Jałmużna, czyli zakat (po arabsku: زكاة). Oznacza to, że określoną część swych dochodów muzułmanin ma obowiązek oddawać biednym.
 4. Post, czyli saum (po arabsku: صوم): Jeden miesiąc w roku muzułmańskim – Ramadan – jest miesiącem postu. W ciągu tego miesiąca muzułmanie mają obowiązek powstrzymać się od jedzenia i picia oraz stosunków seksualnych od wschodu do zachodu słońca. Jeśli osoba jest chora, stara lub w dalekiej podróży, kobieta jest w czasie menstruacji, ciąży lub karmienia piersią – może złamać post, ale musi nadrobić go taką samą ilością, gdy będzie do tego zdolna. Dzieci zaczynają pościć oraz odprawiać modlitwy w okresie pokwitania ( choć wiele z nich zaczyna dużo wcześniej).
 5. Pielgrzymka do Mekki, czyli Hadżdż (po arabsku: حج). Jest ona obowiązkiem wyłącznie tych wyznawców, którym pozwala na to sytuacja finansowa i zdrowie. Pielgrzymka jest organizowana raz do roku w dwunastym miesiącu kalendarza muzułmańskiego. Pielgrzymi odziewają specjalne, skromne szaty, by nie pokazywać pochodzenia klasowego i kulturowego, bowiem wszyscy są równi wobec Boga.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz