Jak starać się o pozwolenie na ślub kościelny z niekatolikiem?

0

slub_koscielnyW dobie Internetu, kiedy młodzi ludzie mają okazję poznawać się, rozmawiać z cudzoziemcami, w momencie, gdy studenci mają okazję studiowania w ramach różnych programów na uniwersytetach w całym świecie, częstym staje się zjawisko małżeństw mieszanych. Jest to niezwykle trudne zarówno ze względu różnic kulturowych, jak i religijnych. Para staje przed wieloma problemami, wyborami, np. wybór miejsca zamieszkania- z reguły jedna z osób zmuszona jest wyprowadzić się ze swojego kraju, wybór religii dziecka, częsta niezgodność obyczajów lub nawet hierarchii panującej w każdym kraju.

Najczęściej spotykanym rodzajem małżeństw mieszanych są małżeństwa pomiędzy Katoliczkami a Muzułmanami. Częstym staje się fakt, że dwoje religijnych osób chce się pobrać. Ślub cywilny jest oczywiście znakomitym rozwiązaniem, jednak dla religijnych Katoliczek nie jest on rozwiązaniem. Jak powszechnie wiadomo, osoba nie biorąca ślubu w kościele nie może przystępować do sakramentów. Czy możliwy jest więc ślub z wyznawcą innej religii ?

Tak, Kościół Katolicki zezwala na śluby między katolikami a nie ochrzczonymi osobami, są one jednak niechętnie widziane, gdyż, jak mówi Prawo małżeńskie Kościoła Katolickiego, „jedność w małżeństwie i rodzinie jest bardzo pożądana, gdyż jest podstawą pokoju i pełnej wspólnoty, a z różnicy wyznania mogą się rodzić poważne problemy, zwłaszcza w zakresie religijnego wychowania dzieci”, a także: „małżeństwo ma być wspólnotą życia i miłości”.

Kościół Katolicki wyraża jednak zgodę na zawieranie małżeństwa pomiędzy Katolikiem a wyznawcą innej religii, gdy strona katolicka zobowiąże się do:

  • zachowanie własnej wiary;
  • usunięcia zagrożeń w jej praktykowaniu;
  • uczynienie tego, co jest w mocy ze strony katolickiej, by całe potomstwo było ochrzczone i wychowane w jej wierze.

Gdy dwoje ludzi zgodzi się na ślub kościelny, strona niekatolicka będzie musiała zobowiązać się do nie przeszkadzania stronie katolickiej w praktykowaniu swojej religii. Strona katolicka będzie zobowiązana poinformować stronę niekatolicką o jej przyrzeczeniach i zobowiązaniach względem Kościoła Katolickiego. Kiedy już to nastąpi, proboszcz parafii pisze pismo do biskupa o udzielenie dyspensy oraz wyrażenie zgody na ślub.

Ślub kościelny jest sakramentem wyłącznie dla strony katolickiej i to jej właśnie dotyczy. Dlatego strona niekatolicka nie będzie zmuszona do przysięgania czy modlitwy.

Także z punktu widzenia naszej przykładowej katolicko- muzułmańskiej pary ślub kościelny jest możliwy. Muzułmański religijny- Imam- mówi: „jeśli ona nalega na zaślubiny w kościele uważając, że w przeciwnym wypadku jej małżeństwo jest nieważne, wówczas nie ma problemu, byście poszli razem do kościoła w tym celu. Jednakże pod twardym warunkiem, że ty jako muzułmanin wierzysz mocno w głębi swego serca, że twoje udanie się do kościoła nie ma żadnego wpływu na ważność małżeństwa oraz, że ten akt jest dla ciebie wyłącznie grzecznościową procedurą, która nie ma nic wspólnego z legalnością kontraktu małżeńskiego wobec Allaha.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here