Czego potrzebuję do złożenia wniosku o Kartę Czasowego Pobytu w Polsce?

4

paszportObcokrajowiec chcący zamieszkać w Polsce dłużej niż pozwala mu na to wiza musi złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w najbliższym Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Spraw obywatelskich i Cudzoziemców – Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców.

By otrzymać KCP (Kartę Czasowego Pobytu), obcokrajowiec musi spełniać wszystkie wymagania oraz mieć istotny powód składania wniosku.

Zezwolenie na zamieszkanie na czas określony udziela się obcokrajowcowi, który:

 • Posiada przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy
 • Prowadzi działalność gospodarczą
 • Zamierza jako osoba o uznanym dorobku artystycznym kontynuować twórczość na terytorium Polski
 • Bierze udział w szkoleniach i stażach zawodowych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej
 • Zamierza jako członek rodziny zamieszkać wspólnie z pracownikiem migrującym
 • Jest małżonkiem obywatela polskiego
 • Jako członek rodziny cudzoziemca, który przybywa na terytorium RP w celu połączenia z rodziną
 • Jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca urodzonym na terytorium RP, przebywającym na tym terytorium bez opieki
 • Przebywa na terytorium RP na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w przypadku owdowienia lub rozwodu, gdy przemawia za tym szczególnie ważny interes cudzoziemca
 • Jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, urodzonym na terytorium RP
 • Jest członkiem rodziny cudzoziemca, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, towarzyszący mu lub chcącym się z nim połączyć

W zależności od okoliczności stanowiących podstawę ubiegania się o wydanie KCP, cudzoziemiec obowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w 4 egzemplarzach
 • Po 4 aktualne fotografie osób których wniosek dotyczy, wykonane na białym tle
 • Gdy cudzoziemiec składa wniosek z powodu zamiaru podjęcia pracy: pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy
 • Tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać oraz dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie
 • Dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
 • Zaświadczenie organu ewidencji ludności, potwierdzające wykonanie obowiązku meldunkowego
 • Zaświadczenie, potwierdzające wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa
 • Ważny dokument podróży (paszport) – należy przedstawić do wglądu
 • Kserokopie wszystkich stron dokumentu podróży(paszportu) sporządzone w 2 egzemplarzach
 • Dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec prowadzi działalność gospodarczą, dokumenty wykazujące, że działalność gospodarcza jest korzystna dla gospodarki narodowej (gdy powodem jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej)
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych i ich wysokość niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na okoliczność potwierdzenia posiadania uznanego dorobku artystycznego i kontynuowania twórczości(powód składania wniosku: osoba o uznanym dorobku artystycznym zamierzająca kontynuować twórczość na terytorium Polski
 • Odpis aktu małżeństwa (aktualny). W przypadku zawarcia małżeństwa za granicą, należy dołączyć odpis aktu małżeństwa sporządzony według polskich przepisów o aktach stanu cywilnego oraz kserokopia dowodu osobistego małżonka.

Należy pamiętać, że dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz ze cudzoziemiec przebywający na terytorium RP jest obowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony co najmniej 45 dni przed upływem ważności wizy lub terminu ważności poprzedniego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

4 KOMENTARZE

 1. do wczoraj byłam żoną obywatela turcji.2 lata temu wzięliśmy ślub/mąż posiadał dokumenty rozwodowe z turecką zoną.szybko okazało się że turecka żona nadal jest żoną a ja byłam tylko potrzebna mu do karty czasowego pobytu w tej chwili 2 karty, od roku prowadzi lokal kebab.czy ktoś wie co będzie dalej ,czy zostanie nadal w Polsce

  • na Pani prosbe w odpowiednim urzedzie i wniosku (powinna Pani przedstawic odpowiednie dokumenty) i sie starac o to by byly maz zostal na zasadzie oszustwa wydalony z Polski. Dopuscil sie przestepstwa falszowania dokumentow. Przedstawil przeciez dokument stwierdzajacy, ze nie posiada innych zon. Ewidentnie dopuscil sie wykroczenia. Napewno w takim stanie rzeczy czeka go kara i wydalenie z Polski.

   Pozdrawiam

 2. mam meza obcokrajowca. mamy razem dziecko obywatelstwa polskiego, czy ze wgledu na to ze jest ojcem moze na tej podstawie wnioskowac o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony?niemamy jeszcze polskiego aktu slubu, natomiast mamy polski akt urodzenia syna i kopie paszportu syna. ja jestem od miesiaca w polsce a oni w boliwi. przed slobem maz zostal wpisany do systemu SIS- w niemczech czy to uniemozliwia wydanie karty pobytu? w polskim rejestrze osob nieporzadanych nie widnieje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here