Jak zaprosić obcokrajowca do kraju (jakie dokumenty są potrzebne)?

9

obcokrajowiecBy obcokrajowiec z krajów Bliskiego Wschodu czy Północnej Afryki mógł się starać o wizę do Polski, należy wysłać mu zaproszenie, które jest jednym z dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie wizy w ambasadzie polskiej. W celu wyrobienia zaproszenia należy udać się do urzędu wojewódzkiego w swoim regionie (dokładnie do Wydziału Spraw obywatelskich i Cudzoziemców -Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców) i złożyć wniosek o wydanie zaproszenia.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku to:

– wypełniony wniosek, który można pobrać ze strony:  http://www.paszporty.lodzkie.eu/doc/rozne/wpisanie_zaproszenia.pdf

– dokumenty potwierdzające fakt posiadania wystarczających środków finansowych

– tytuł prawny do zajmowanego lokalu, gdyż na osobie zapraszającej ciąży obowiązek zameldowania zaproszonego cudzoziemca w ciągu 48 godzin od daty przekroczenia granicy

– zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu (koszt 17 zł)

– dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodów

– dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 27 zł

– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy dołączyć:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętych dochodów lub PIT-5 wraz z dowodem nadania do urzędu

– w przypadku stowarzyszenia:

  • aktualny wypis z rejestru stowarzyszeń
  • uchwałę zarządu o zaproszeniu cudzoziemca

Należy pamiętać, że zaproszenie uzyskuje ważność z chwilą wpisania go do ewidencji zaproszeń i jest ważne przez okres 1 roku. Jedno zaproszenie wydawane jest w trzech egzemplarzach. Jest ono jednak wydawane w celu jednego starania się o wizę. Każde kolejne staranie się o wydanie wizy wiąże się z wyrobieniem nowego zaproszenia.

Zapraszający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów osoby zapraszanej związanych z- jej pobytem i wyjazdem,  ewentualnym leczeniem, ewentualnym wydaleniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here